ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2565
โดย
LOAD รายละเอียดการจ่ายเงิน บำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
 
Print ลงกระดาษ A4 นำไปชำระเงิน ณ ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขา หรือ
ใช้ Mobile Banking Application ทุกธนาคาร สแกน QR Code หรือ Barcode จ่ายเงินทางโทรศัพท์
 
 
นักเรียนที่ประสงค์เบิกเงินบำรุงการศึกษา ให้มารับใบเสร็จและหนังสือรับรอง ที่ห้องการเงิน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
 
 
 
ห้อง 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113
 
 
ห้อง 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213
 
 
ห้อง 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313
 
 
ห้อง 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413
 
 
ห้อง 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513
 
 
ห้อง 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612  
 
 
 มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ งานการเงิน โทร:  097-3544-991SP-01