ระบบเก็บข้อมูล น้ำหนัก ส่วนสูง และรอบเอว

ยินดีต้อนรับ
งานพยาบาล กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

— เข้าสู่ระบบ —

ให้นักเรียนทุกคน บันทึกข้อมูลให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2566

ให้เตรียมข้อมูล น้ำหนัก (กก.) ส่วนสูง (ซ.ม.) และความยาวรอบเอว (นิ้ว) ให้พร้อม

Note :

กลับหน้าหลักจำนวนนักเรียนที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล =462 คน  (ครูที่ปรึกษากรุณาช่วยติดตามด้วยค่ะ)
102=2103=2104=13106=6107=5109=2110=7
112=7203=1204=2205=17206=19207=14208=6
209=11211=3213=26214=1303=8304=5305=2
307=20308=17311=4313=14402=3403=2405=8
407=3408=1410=17411=14412=8413=9414=2
501=7502=1504=1505=16506=18507=3508=6
509=8510=21511=7512=17513=13601=7602=7
605=3606=9607=14608=4609=1610=8611=7
613=3